Київ, Харків, Дніпро, Одеса
+38(093)170 61 02

Ліцензія на імпорт (експорт) озоноруйнуючих речовин

Головна суть послуги отримання ліцензії - це чітке розуміння законодавчих вимог, аналіз інформації про товар і практичне виконання встановлених процедур

Термін виконання

1 місяць

Вартість

Від 3500 грн з ПДВ

Ви отримуєте

Ліцензію, як можливість здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з особливими видами товарів, щодо яких встановлено державні обмеження щодо ввезення або вивезення

Постановою кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 № 1176 Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2016 рік, встановлено перелік стратегічних товарів для України і особливо небезпечних озоноруйнівних речовин і товарів, які можуть їх утримувати на виконання положень Монреальського протоколу.

Міністерство екології та природних ресурсів (далі - Мінекології) видало наказ від 02.12.2015г. №459 Про затвердження Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнуючих речовин і товарів, які містять. Особа, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність, подає заяву встановленої форми до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку). Мінекології в десятиденний термін дає відповідь у вигляді "Погодження" в Мінекономрозвитку, яке в свою чергу видає суб'єкту ЗЕД ліцензію на імпорт (експорт) товарів.

Розмір плати за видачу ліцензії становить:

- В режимі неавтоматичного ліцензування - 780 грн;

- В режимі автоматичного ліцензування - 220 грн.

Компанія надає послуги по отриманню ліцензій і на інші види діяльності:

1) банківська діяльність, ліцензується відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність";

2) надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);

3) професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

4) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, ліцензується відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

5) діяльність у сфері електроенергетики, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про електроенергетику", крім діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (поставка незалежним електропостачальників), і в сфері використання ядерної енергії, ліцензується з урахуванням особливостей, визначених законом України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";

6) освітня діяльність навчальних закладів;

7) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, що ліцензується відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

8) діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунікації", надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України;

9) будівництво об'єктів IV та V категорій складності - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про архітектурну діяльність";

10) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лікарські засоби";

11) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів в секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів в секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;

12) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України;

13) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України;

14) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, звернення з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання освічених ними небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами;

15) медична практика;

16) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України;

17) ветеринарна практика;

18) випуск та проведення лотерей;

19) туроператорська діяльність;

20) посередництво у працевлаштуванні за кордоном;

21) промисловий вилов водних біоресурсів за межами юрисдикції України;

22) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

23) діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії приналежності та перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України)

24) перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним і повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

25) зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

26) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;

27) транспортування і розподіл природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами, і поставки, крім поставок природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;

28) централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;

29) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;

30) охоронна діяльність.


Возврат к списку