Київ, Харків, Дніпро, Одеса
+38(093)170 61 02

Сертифікація пересувного обладнання, що працює під тиском

Пересувне обладнання, що працює під тиском та його складові частини,  включаючи  клапани    (вентилі),   зокрема   запобіжні   клапани   (вентилі),  наповнювальні і  випускні  клапани  (вентилі),  клапани  (вентилі)  цистерн,   та   інше   допоміжне  устаткування,  що  безпосередньо виконують  функції  безпеки  у  пересувному  обладнанні,   повинне
відповідати  вимогам  Закону  України  "Про  приєднання України до  Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення  небезпечних  вантажів  (ДОПНВ)" та вимогам Технічного регламенту «Пересувне обладнання, що працює під тиском»

Термін виконання

Від 7 днів

Вартість

Від 5600 грн з ПДВ

Ви отримуєте

Проведену сертифікацію пересувного обладнання, що працює під тиском, результатом якої будуть складена декларація відповідності, проведені лабораторні випробування продукції та отриманий сертифікат відповідності.

До пересувного обладнання, що працює під тиском відносяться:

- ємності (балони, зв'язки балонів, камери, напірні резервуари та кріогенні ємності);

- цистерни, в тому числі знімні цистерни, контейнери-цистерни (рухомі цистерни),

- переносні цистерни, цистерни, що є елементами транспортних засобів

- котли вагонів-цистерн;

- цистерни або ємності у   складі   автопоїздів або залізничних поїздів, автомобільні цистерни, включаючи   клапани   (вентилі)   та   інше   допоміжне устаткування цистерн, що використовуються для транспортування газів класу 2, стабілізованого ціаніду водню класу 6,1 .

Для проведення сертифікації нового пересувного обладнання вимогам цього Технічного регламенту виробник або його уповноважений   представник чи постачальник, що відповідає за введення пересувного обладнання в обіг, повинен   застосувати процедуру оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним
знаком відповідності.             

Пересувне обладнання, що працює під тиском поділяється на 3 категорії. Під час проведення оцінки відповідності застосовується за власним вибором заявника такі модулі оцінки відповідності або їх комбінації:

               - для першої категорії застосовують модуль – Аа або Bb+Cc;

               - для другої категорії застосовують модуль – Н або В+Е або В+Сс

               - для третьої категорії застосовують модуль – G або Hh, або B+D, або B+F

 В Технічному   регламенті «пересувне обладнання, що праює під тиском»,   крім   модулів   оцінки відповідності Aa, B, D, E, G, H та F, застосовуються модулі відповідно   до   вимог Директиви Ради Європи від 29 квітня 1999 р. N 1999/36 ЄС про пересувне обладнання, що працює під тиском, а саме Bb, Cc і Hh,  які на відміну від модулів B, C і H мають свої особливості.

Так сертифікат відповідності передбачений у випадках, коли застосовується модуль G або комбінація B+F. При використані модулів Bb+Cc результатом оцнки буде - сертифікат перевірки констукції), чи В+Сс  - сертифікат перевірки типу.                                         

«Алден Груп» знає як отримати роз’яснення щодо правильного застосування модуль оцінки, а також які процедури потрібно виконувати для сертифікації обладнання, що працює під тиском.


Возврат к списку